Vítáme Vás na stránkách česko-německého přeshraničního projektu Překračování hranic

Pracujeme na lepším poznání regionální historie v česko-sasko-durynském pomezí. Výsledky bádání předkládáme všem zájemcům prostřednictvím workshopů, diskusí nebo studijních cest.

Výzkumná část

Přeshraniční setkávání potřebuje společná témata, společnou informační základnu a oběma stranami sdílené vědomí identity regionu na hranici.

Historický výzkum představuje nenahraditelný základ pro posilování národní identity.

Zájem veřejnosti o výsledky historického výzkumu je veliký, neboť vlastní dějiny regionu musí být nejdříve znovu objeveny. Zájem o dějiny jde ruku v ruce se zájmem o přítomnost a budoucnost regionu.

Proto čím více historického bádání přímo zprostředkujeme veřejnosti, tím intenzivnější a vážnější bude zájem o tento region.

Více informací

Akce pro veřejnost

Pro školy